Webb Design

Webbutveckling

Första intrycket är alltid avgörande. Hemsidan är verksamhetens ansikte utåt. Vi hjälper dig utveckla en skräddarsydd hemsida som passar just din verksamhet. Så att din hemsida kan stå ut från mängden.

Webb DesignX

Webbutveckling

Mobilt

Applikationer

Vi arbetar med att utveckla HybridApplikationer, vi använder oss av redskap som React Native, AngularJS, VueJS och Ionic.

MobiltX

Applikationer

Att utveckla en Applikation är många gånger den perfekta lösningen när du vill förverkliga en affärside eller när du vill ta din befintliga verksamhet till nästa steg. En Applikation kan däremot vara kostsam och tidskrävande att utveckla beroende på hur du väljer att utveckla den.

HybridApplikationer är det mest kostnadseffektiva alternativet för dig. Fördelarna med HybridApplikationer är att det, tillskillnad från andra alternativ, är att HybridApplikationer inte är operativberoende. Detta innebär att Applikationen är anpassad för samtliga operativsystem. När vi utvecklar en HybridApplikation använder vi oss av populära redskap som React Native, VueJS, AngularJS och Ionic.

Virtuell presentation

3D Visulering

Att få dela med sig av sin vision är något alla drömmer om. 3D Visulering ger liv åt ditt projekt innan det påbörjats.

Virtuell presentationX

3d Visulering

SEO

Sökmotoroptimering

Att förbättra er positionering inom sökmotorer kan vara avgörande för tillväxten av er verksamhet. Genom Sökmotoroptimering blir det enklare för era kunder att hitta er verksamhet.

SEOX

Sökmotoroptimering

Trots att det vid Google sökningar kommer upp tusentals resultat, är det mestadels de första tiotal på träfflistan man besöker.

Sökmotoroptimering har visat sig vara ett framgångsrikt koncept när man vill nå ut till en större kundgrupp. Genom att förbättra er positionering på sökmotorer kommer ni öka intäkterna samt spara tid, då ni inte längre behöver arbeta lika febrilt med att marknadsföra er verksamhet.

Hur fungerar arbetet med Sökmotoroptimering?
Sökmotoroptimering fungerar på så sätt att man väljer att specificera sig inom ett antal utvalda sökord eller sökfraser. Detta då Sökmotorer enklare ska kunna läsa av var er verksamhet vill positionera sig vid en viss sökning. När vi väl sökmotoroptimerat er hemsida kommer vi ständigt arbeta för att genom statistik kunna se samt byta ut de sökord eller sökfraser som inte gett några större resultat mot nya som ska ge bättre resultat.

Teknisk hjälp

Support

Att den tekniska biten alltid ska fungera utan bekymmer är en självklarhet. Om det finns någon teknisk uppgift att lösa så finns vi alltid där till ditt förfogande. Så att du helt kan koncentrera dig på din verksamhet.

Teknisk hjälpX

Support

För att du fullt ut ska kunna fokusera på din verksamhet är det viktigt att det tekniska alltid fungerar felfritt.

När något inte fungerar har du som ansvarig inte tid att lösa problemet på egen hand eller leta efter rätt tekniker. Det måste finnas någon som vet vad den gör och som kan lösa problemet på nolltid utan att du ska behöva lägga fokus på det.

När olyckan väl är framme finns vi därför här för dig, våra utvecklare och tekniker vet precis hur varje tänkbart problem snabbt ska lösas. Westnovos utvecklare och tekniker finns till ditt förfogande dygnet runt när du behöver teknisk support.